KS/KS (2022)

Vil du sjå sleiva mi?

//

Do you want to see my ladle? (2020)

Store følelser

//

Great emotions

(2018)

skulpturene jeg drømmer om.jpg

Skulpturene jeg drømmer om

//

The sculptures I dream of

 (2022)

Arrangement for kommunal bolig_ installasjon 2013 foto Monica Svorstoel.jpg

Arrangement for kommunal bolig

//

Arrangement for municipal housing

(2013)

Stykke for arbeid og kunst

//

Piece for labour and art

(2012)